کوپلرها و آداپتورهای ویدئویی

1399/10/11 310 بازدید

امروزه تجهیزات مربوط به تصویربرداری و مانیتورینگ پیشرفت چشمگیری داشته اند و توانایی دستیابی به اطلاعات مرتبط با بدن انسان و معاینات بالینی بسیار آسان تر شده است.  با توجه به خطرات و بیماری های جدید و ناشناخته‌ای که هر روز بشر را تهدید می‌کند، نقش تصویربرداری از قسمت های مختلف بدن بیشتر آشکار می‌شود.

تجهیزات تصویربرداری در مراکز تصویربرداری پزشکی مانند مراکز رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، آنژیوگرافی، رادیوگرافی دندان و سایر موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات شامل دستگاه سی تی اسکن، دستگاه سونوگرافی، دستگاه MRI ، دستگاه پت و … می باشند.

منظور از مانیتورینگ، تجهیزات و دستگاهی است که علائم حیاتی بیمار را به طور مستمر نمایش‌ می‌دهد، یعنی اطلاعات مربوط به علائم حیاتی بیمار را جمع آوری کرده، آن‌ها را بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌سازد و در شرایط نامطلوب بیمار، هشدارهای لازم را به تیم پزشکی می‌دهد.‌ این دستگاه با استفاده از روش های مختلف، پارامترهای بسیاری را ثبت می کند. پارامترها شامل فشار خون تهاجمی، فشار خون غیرتهاجمی، دمای بدن (درجه سیلسیوس)‌، نرخ ضربان قلبی (ضربان بر دقیقه)‌، نرخ تنفس (ضربان بر دقیقه)‌، میزان گازهای تنفسی (درصد یا بخشی از فشار بر حسب میلی متر جیوه)، میزان گازهای خونی و فشار خون است.

دستگاه مانیتورینگ برای بیمارانی که در حالت نا متعادل (un stable) به بیمارستان مراجعه می‌کنند، بیماران بستری در بخش‌های CCU و ICU و بیمارانی که تحت اعمال جراحی با ریسک بالا قرار می گیرند، مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به خطرات و بیماری های جدید و ناشناخته‌ای که هر روز بشر را تهدید می‌کند، نقش تصویربرداری از قسمت های مختلف بدن بیشتر آشکار می‌شود.

تجهیزات تصویربرداری در مراکز تصویربرداری پزشکی مانند مراکز رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، آنژیوگرافی، رادیوگرافی دندان و سایر موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات شامل دستگاه سی تی اسکن، دستگاه سونوگرافی، دستگاه MRI ، دستگاه پت و … می باشند.

منظور از مانیتورینگ، تجهیزات و دستگاهی است که علائم حیاتی بیمار را به طور مستمر نمایش‌ می‌دهد، یعنی اطلاعات مربوط به علائم حیاتی بیمار را جمع آوری کرده، آن‌ها را بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌سازد و در شرایط نامطلوب بیمار، هشدارهای لازم را به تیم پزشکی می‌دهد.‌ این دستگاه با استفاده از روش های مختلف، پارامترهای بسیاری را ثبت می کند. پارامترها شامل فشار خون تهاجمی، فشار خون غیرتهاجمی، دمای بدن (درجه سیلسیوس)‌، نرخ ضربان قلبی (ضربان بر دقیقه)‌، نرخ تنفس (ضربان بر دقیقه)‌، میزان گازهای تنفسی (درصد یا بخشی از فشار بر حسب میلی متر جیوه)، میزان گازهای خونی و فشار خون است.

دستگاه مانیتورینگ برای بیمارانی که در حالت نا متعادل (un stable) به بیمارستان مراجعه می‌کنند، بیماران بستری در بخش‌های CCU و ICU و بیمارانی که تحت اعمال جراحی با ریسک بالا قرار می گیرند، مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش بیشتر