دماسنج Genius استوک

1399/06/31 485 بازدید

تجهیزات سنجش و اندازه گیری اهمیتی به مراتب بالاتر از سایر تجهیزات پزشکی دارند. چرا که امروزه پيشرفت علم و تكنولوژی متاثر از توانايی انسان در سنجش و اندازه گيری است. بدون وجود  تجهیزات و ابزارهای اندازه گيری، موضوع های مطالعه ، تحقيق ، سنجش ، طراحي و غيره درصنعت بی مفهوم می شود. اهمیت این تجهیزات از آنجایی مشخص می شود که برای به دست آوردن داده های لازم برای آگاهی درست از وضعيت موجود زنده (خصوصاً انسان) ، تشخيص و در نهایت درمان مريض نیاز می باشد.

نمونه ای از تجهیزات سنجش و اندازه گیری شامل: فشارسنج، تب سنج، پالس اکسی متر و مانومتر می باشند.

این تجهیزات بر اساس تخصص های درمانی – دارويی ، ارگان های مختلف بدن نظير قلبی ، ريوی ، عصبي ، كميتی كه تبديل می شود (حس می شود) نظير فشار، درجه حرارت ، جريان و  اصول تبديل نظير مقاومتی ، سلفی ، خازنی ، ماوراء صوت و يا الكتروشيميايی به دسته بندی های متفاوتی تقسیم می شود.

نمایش بیشتر