گرافت TI-OSS

1399/10/13 152 بازدید

برای جایگزینی دندان و یا دندان های از دست رفته از ایمپلنت استفاده می شود، که یک دندان مصنوعی می باشد و درست همانند دندان های طبیعی عمل می کند. ایمپلنت در واقع جایگزین ریشه های دندان می شود و یک پایه قوی برای دندان دائمی(ثابت) یا قابل جابجایی ایجاد می کند. این قطعه نوعی پایه تیتانیومی است که با دندان های طبیعی و نیز سلول های بدن فرد سازگاری دارد. این روش امروزه بهترین جایگزین برای دندان های از دست رفته است.

اجزای ایمپلنت

ایمپلنت از سه بخش تشکیل شده است:

  • پروتز یا تاج

قسمتی از ایمپلنت است که مانند دندان بوده و عملکردی مشابه با تاج دندان دارد. معمولا از مواد مختلفی ساخته شده و می تواند جنس های مختلفی داشته باشد. برای مثال آن را میتوان از موادی مانند پرسلن یا سرامیک تهیه کرد. پروتز ها به اباتمنت متصل می شوند. برخی از آن ها به صورت پیچی و برخی دیگر با کمک سمنت (نوع سیمان مخصوص) به اباتمنت وصل می شوند.

  • اتصال دهنده یا اباتمنت (Abutment)

اباتمنت در واقع رابط بین فیکسچر و تاج است تا یک واحد کامل ایمپلنت شبیه دندان واقعی داشته باشیم. به عبارتی برای اطمینان از قرار گرفتن قسمت تاج روی پایه ایمپلنت از اباتمنت استفاده می شود و اغلب به شکل شش ضلعی یا هشت ضلعی است.

  • فیکسچر (fixture)یا پایه ایمپلنت

فیکسچر از مهمترین بخش ها و اجزای ایمپلنت دندان است. این قطعه به صورت پیچ بوده و از جنس تیتانیوم است که با استخوان طبیعی ترکیب می شود تا یک پایه ایمن و پایدار فراهم کند. کلمه ایمپلنت در زبان انگلیسی به معنای “وسیله کاشتنی” است و چون تنها بخشی از ایمپلنت دندان که در استخوان کاشته می شود فیکسچر است، از این رو به این قطعه یک واحد ایمپلنت گفته می شود. این قطعه زیر خط لثه قرار می گیرد و تنها بخشی از ایمپلنت دندانی است که در ظاهر دیده نمی شود.

نمایش بیشتر