معرفی آرسی پرپ :

آرسی پرپ که حاوی EDTA  و اکسید اوره می باشد، اکسید اوره با هیپوکلریت(ماده شستشو دهنده کانال) واکنش نشان داده و باعث ایجاد حباب های اکسیژن می شود که در نتیجه باعث بیرون رفتن دبری ها از کانال می شود و از طرفی دیگر EDTA باعث حذف لایه اسمیر شده و انسدادهای کلسنیه را حذف می کند.

 این ماده یک لوبریکنت (روان کننده) برای تسهیل در حرکت فایل و دیگر ابزار اندو در کانال بوده و مانع گیر کردن آنها به دیواره کانال و شکستن آنها میشود.

کاربردهای آرسی پرپ:

 کاربرد های آرسی پرپشامل موارد زیادی می شود که چند مورد از آن ها را برای شما نام می بریم، حباب های اکسیژنی که در اثر واکنش اکسید اوره با هیپوکلریت ایجاد می شوند دبری ها را از کانال بیرون می کنند، EDTA لایه ی اسمیر و انسداد های کلسیفیه را حذف می کنند و همچنین مواد غیر آلی و یون های دو ظرفیتی را که در کانال وجود دارند شلاته و خارج می کند و سپس کانال را پاکسازی می کند.

کاربرد آرسی پرپ DiaPrep Pro:

  • تمیز کردن و پاکسازی کانال ریشه دندان در طی درمان ریشه
  • از بین بردن بقایای پالپ ها
  • از بین بردن لایه اسمیر
  • آسان شدن حرکت ابزاری اندو
  • درمان میکروبیوسیدال در طول کانال ریشه
  • پاکسازی توبول دنتین و ناحیه اپیکال

مزایا:

آرسی پرپ لایه اسمیر را پاکسازی کرده و دنتین را نرم می کند و همچنین پاکسازی رسوبات را راحت‌تر انجام میدهد.

واکنش نشان دادن هیدروژن پروکساید اوره با سدیم هیپوکلریت و با تولید شدن حباب های اکسیژن ، دبری ها را از کانال خارج می کند.

ماده لوبریکنت حرکت ابزاری اندو را در کانال ریشه آسان می کند و از شکستگی ابزارها جلوگیری می کند.
با پاک کردن توبول های دنتین و ناحیه اپیکال نفوذ مواد درمانی و پر کردنی را به کانال ریشه تسهیل میشود.
پاکسازی کانال به واسطه EDTA سریعتر انجام میشود و دیواره های کانال را نرم کرده و رسوبات کلسیم را از بین می برد.

معتبرترین برندهای تولید آرسی پرپ:

  • NEXOBIO
  • WERAX
  • DIADENT
  • METABIOMED

*******************

برای خرید مواد و تجهیزات دندانپزشکی به صورت مستقیم و بدون واسطه با ما تماس بگیرید