معرفی دستگاه لایت کیور :

از لایت کیور امروزه برای سخت شدن کامپوزیت ها استفاده میشود که دارای طیف آبی نور مرئی است. پس از قرار دادن کامپوزیت باید از لایت کیور جهت سفت کردن کامپوزیت استفاده شود.

اساس کار لایت کیورھا نسبتا متفاوت است. در برخی از انواع آنھا منبع تولید نور یک لامپ ھالوژن می باشد، مثل یک لامپ (10V,50W) ولی در برخی دیگر ،برای سفت کردن کامپوزیتھا از LED استفاده میکند.

ویژگی های لایت کیور:

مزیت لایت کیور نوع LED نسبت به نوع لامپ ھالوژن این است که نیازی به خنک کننده، نخواھد داشت. میزان قدرت لایت کیور بر حسب میلی وات بر سانتی متر مربع می باشد (2^cm/mw) مقدار توان اشعه ای است که بر واحد سطح وارد میگردد ھرچه این نیرو بیشتر باشد، مدت زمان کیورینگ کاھش خواھد یافت یافت. قدرت تابش لایت کیورھا متفاوت است، مثلا 400 یا 700 یا 1000 یا حتی در برخی از دستگاه ھا ٣٠٠٠ میلی وات بر سانتی متر مربع میباشد. 

در برخی از مدلھای لایت کیور که دارای توان فوق العاده بالایی ھستند، برای bleaching ھم میتوان از این دستگاه استفاده نمود، اما ھمیشه نیاز به ارسال تابش ثابت نمی باشد. دندانپزشک میتواند بر حسب نیاز تابش ھای متفاوت را انتخاب کند.

"لایت کیور با استفاده از نور ماوراء بنفش خود باعث تراکم و فشرده شدن سریع کامپوزیت میشود"

از معتبرترین برندهای لایت کیور:

  • VALO
  • CMS DENTAL
  • PHILIPS
  • COXO

کامپوزیت هایی که امروزه پزشکان برای بیماران استفاده می کنند حالت خمیری شکلی دارند که کامپوزیت های نوری نیز نامیده می شوند چرا که با تابش نور به آنها شروع به سفت شدن می کنند.
کامپوزیت ها ازموادی به نام مونومر تشکیل شده اند که این مونومر ها در حضور نور سفت شده و تبدیل به ماده ای سخت به نام پلیمر می شوند. کامپوزیت ها رنگ های متفاوتی هم دارند که دندانپزشک نزدیک ترین رنگ به دندان بیمار را برای کار انتخاب می کند.
دندانپزشک می تواند کامپوزیت های خمیری شکل را در داخل دندان تراش داده شده قرار دهد و براحتی شکل مورد نظر به آن بدهد سپس توسط دستگاهی به نام لایت کیور نور مورد نیاز را به آن بتاباند تا پلیمریزه و سخت شود.
عده ای به اشتباه فکر می کنند نوری که برای این کار استفاده می شود لیزر یا اشعه ماورای بنفش است در صورتی که این نور همان طیف آبی نور مرئی می باشد.

****************

برای خرید مواد و تجهیزات دندانپزشکی به صورت مستقیم و بدون واسطه با ما تماس بگیرید