اینسترومنت های دندانپزشکی ابزاری هستند که برای کاربرد های متفاوتی مانند: آندو، تراشکاری، جراحی، ایمپلنت، برش و... مورد استفاده قرار می گیرد.

اینسترومنت های دندانپزشکی به زیر دسته های: توربین، هندپیس، آنگل و ایرموتور دسته بندی می شود.

توربین:

توربین ها ابزارهای چرخنده با سرعت بالا هستند که جهت برداشتن نسج دندان و پوسیدگی درحداقل زمان بکار میروند. مکانیسم کارتوربین براساس حرکت وعبور هوا ودرنتیجه به چرخش درآمدن کارتریج می شود.

هرتوربین فشاری متناسب با آنچه کارخانه سازنده توصیه نموده، باید داشته باشد، کمتر یا و یا بیشتر از آن زیان آوراست.

معمولا" سرتوربین فشاری بین "2-2/2" بار و سرتوربین های با سرعت بیشتر "2/7-3/2" بار را نیاز دارد که
سرعت توربین های نوع اول بین "350000" تا "30000" دور در دقیقه ودرنوع دوم تا "RPm 600000" متغیر می باشد.

نکته مهم:

دقت شود اگر روی هندپیس و توربین علامت(اتوکلاو ایبل) وجود داشته باشد، یعنی قابل اتوکلاو میباشد.

زمانی که آب سرتوربین قطع شد برای باز کردن سوراخ آب سرتوربین از ابزار آلاتی چون سوند یا سایر ابزار آلات نوک تیز استفاده ننمائید، چون سوراخ خروجی آب تغییر زاویه پیدا نموده و آب مستقیما به سر فرز نخواهد پاشید.

آنگل:

آنگل مانند توربین ابزاری چرخنده می باشد ولی نیروی به حرکت درآوردن آن ایرموتور یا میکروموتور می باشد. دور آنگل قابل تغییر، و وابسته به نوع کار فرد می باشد.

ایرموتور:

ایرموتور ابزاری چرخنده با دور پائین بوده و نیروی چرخش آن هوا می باشد. ایرموتور قابلیت چرخش (l-o-R) دور چپ یا راست را دارد.
این ابزار مانند توربین باید دارای فشار کافی که از طرف کارخانه سازنده توصیه گردیده تنظیم شود.

 نکته :

درایرموتور هایی که تغییر دور به چپ یا راست بوسیله قطعه ای در انتهای ایرموتور قرار گرفته درصورتیکه روی "o" قرار گیرد ایرموتور کارنخواهدکرد.

معتبرترین برندهای تولید کننده اینسترومنت های دندانپزشکی:

  • KAVO
  • NSK
  • DENTSPLYSIRONA
  • MK DENT

******************

برای خرید مواد و تجهیزات دندانپزشکی به صورت مستقیم و بدون واسطه با ما تماس بگیرید