باندینگ دندان ماده ای است برای ایجاد باند شیمیایی بین دندان و کامپوزیت.

استفاده از باندینگ نیازمند مرحله خشک نمودن قبل از کیور کردن، است تا حلال متصاعد گردد.

دسته بندی باندینگ ها:

نسل اول:

 • قدرت باند بسیار ضعیف در حدود ۲ الی ۴ مگاپاسگال
 • ایجاد باند به صورت سطحی  

نسل دوم:

 • افزایش قدرت باند به مقدار بسیار کم در حدود ۲ الی ۸ مگاپاسگال
 • نفوذ بیشتر باندینگ 

نسل سوم:

 • افزایش قابل توجه قدرت باند در حدود ۱۰ تا ۱۸ مگاپاسکال

انجام باندینگ در مراحل مختلف برای اولین بار:

۱- آماده سازی مینا بوسیله اسیداچ
۲- آماده سازی عاج و مینا بوسیله پرایمر
۳- باندینگ

نسل چهارم:

 • سیستم توتال اچ (اچ و شستشو) و باندینگ دو مرحله ای (پرایمر و باندینگ در دو بطری مجزا)
 • سه مرحله ای: ابتدا از کاندیشنر و سپس پرایمر و در نهایت ادهزیو استفاده می شود.

نسل پنجم:

 • افزایش قدرت باند تا ۳۴ مگاپاسکال
 • سیستم توتال اچ و باندینگ یک مرحله ای (پرایمر و باندینگ در یک بطری)

انجام کار در دو مرحله (ساده شده نسل چهارم می باشند): ابتدا از اسید اچ و سپس مخلوط پرایمر و باندینگ استفاده می شود.

لازم به ذکر است که نسل چهار و پنج از سیستم توتال اچ تبعیت می کنند، بطوری که مینا و عاج دندان به صورت جداگانه اچینگ شده و سپس به اندازه کافی شستشو (به مدت ۱۵ ثانیه با آب و سپس با آب و هوا) داده می شوند تا لایه اسمیر کاملاً حذف گردد. 

زمان مناسب اچینگ با روش خارج به داخل، برای مینا در حداقل ۲۰ ثانیه و برای عاج حداکثر ۱۵ ثانیه می باشد، البته می توان زمان بیشتری برای اچینگ صرف کرد و سطح خشن تری بدست آورد اما این کار در افزایش استحکام باند اثری ندارد و همچنین طولانی تر شدن زمان اچینگ می تواند باعث تغییر ساختمان کلاژن های اکسپوز شده و تداخل در عملکرد باند شود.

معتبرترین برندهای تولبد کننده باندینگ دندان:

 • DENTSPLY SIRONA
 • DIADENT
 • 3M
 • BISCO
 • KURARAY

***************

برای خرید مواد و تجهیزات دندانپزشکی به صورت مستقیم و بدون واسطه با ما تماس بگیرید